kontrollerad

kontrollerad
• lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • värdig — • representativ, värdig, distingerad, presentabel, ståtlig • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig, stoisk • allvarsam, allvarstung, seriös, besinningsfull, behärskad, värdig, högtidlig • förnäm, nobel, ädel, högsint, storsint …   Svensk synonymlexikon

  • IDG — For other uses, see IDG (disambiguation). International Data Group (IDG) is a technology media, research, event management, and venture capital organization. IDG evolved from International Data Corporation (IDC) which was formed in 1964 in… …   Wikipedia

  • balanserad — • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig • behärskad, måttfull, harmonisk, stabil, avvägd …   Svensk synonymlexikon

  • behärskad — • allvarsam, allvarstung, seriös, besinningsfull, behärskad, värdig, högtidlig • behärskad, måttfull, harmonisk, stabil, avvägd • tålig, tålmodig, långmodig, undergiven • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig …   Svensk synonymlexikon

  • lugn — • stillhet • flegmatisk, sävlig, lugn, trög, senfärdig, maklig, oberörd • säkerhet, trygghet, skydd, lugn, stöd • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig • stilla • tystnad, tysthet, ljudlöshet, stillhet, lugn • lidelsefri,… …   Svensk synonymlexikon

  • måttfull — • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig • behärskad, måttfull, harmonisk, stabil, avvägd • måttlig …   Svensk synonymlexikon

  • stadig — • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • orubblig, rotfast, hållfast, fast, stadig, fastslagen • stadig, fast, stabil,… …   Svensk synonymlexikon

  • stoisk — • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”